วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โครงการสำรวจบริภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลพรานกระต่ายจากสาเหตุน้ำท่วม วันที่ 17 พ.ค. 2560 (18 พ.ค. 2560)

          ตามที่แผนกไฟฟ้าได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรให้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นของบริภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลพรานกระต่ายเนื่องจากน้ำท่วมในวันที่ 17 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา
          แผนกวิชาช่างไฟฟ้าได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น